Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Turnus rehabilitacyjny

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.
Fundacja Rehabilis

Co mówią przepisy?

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

(art. 20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Szczegóły określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Co to oznacza?

W przeciwieństwie do urlopu dodatkowego, zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym wymaga przedstawienia pracodawcy skierowania od lekarza prowadzącego. Na skierowaniu będziesz miał określony rodzaj zabiegów oraz długość trwania turnusu.

Pamiętaj, że pracodawca może Cię zwolnić tylko i wyłącznie na udział w turnusie. W tym celu ma prawo zażądać od Ciebie przedstawienia dokumentu potwierdzającego Twój udział. Zwykle jest to oświadczenie organizatora lub faktura.

Jeśli otrzymasz skierowanie na pobyt w sanatorium, nie możesz skorzystać ze zwolnienia od pracy na podstawie tego artykułu ustawy. Podobnie jak osoby pełnosprawne – na pobyt w sanatorium poświęcasz urlop wypoczynkowy. Natomiast w przypadku turnusu rehabilitacyjnego pracodawca nie może Cię zmusić, żebyś wykorzystał na ten cel urlop wypoczynkowy czy urlop dodatkowy.

Turnusy rehabilitacyjne zwykle trwają 14 dni. Są też takie, które trwają 21 dni. O tak długiej nieobecności powiadom pracodawcę na tyle wcześniej, by mógł przeorganizować pracę w firmie. Ten obowiązek nakłada na Ciebie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Żadne przepisy nie ustalają, w jakich terminach pracodawca powinien udzielić Ci zwolnienia od pracy. Nie zdziw się więc, że możesz nie otrzymać zgody na wyjazd na przykład w okresach szczególnego natężenia obowiązków albo w wakacje, kiedy wielu innych pracowników jest na planowanych urlopach. Ty masz prawo wyjechać na turnus rehabilitacyjny, ale obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie normalnego toku działania firmy i zabezpieczenie przychodów. Inaczej może nie mieć z czego wypłacić pensji pracownikom – również Tobie. Warto więc w tej kwestii pójść na kompromis i wybrać takie rozwiązania, które będą korzystne dla obydwu stron. 

Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy obliczane jest tak, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *