Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78
zwolnienie na badania osoby niepełnosprawnej

Zwolnienie od pracy na badania

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
aplikacje do rehabilitacji

Rehabilitant w telefonie, czyli aplikacje do rehabilitacji

Telerehabilitacja, czyli rehabilitacja na odległość – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – jest coraz bardziej popularna. I coraz łatwiej dostępna wraz z rozwojem różnorodnych aplikacji, pozwalających na usprawnianie pod kontrolą rehabilitanta, ale w domowym zaciszu. Wybraliśmy trzy całkowicie bezpłatne i dostępne w języku polskim aplikacje do rehabilitacji.