Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Jak działamy?

Fundacja_Rehabilis_logo

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym lub w wypadku przy pracy…

Jeśli w wyniku wypadku jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności…

Fundacja_Rehabilis_logo

Jeśli wypadek sprawił, że jesteś zagrożony utratą pracy lub musisz się przekwalifikować…

Zgłoś się do nas i sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Misją Fundacji Rehabilis jest świadczenie pomocy indywidualnej i zbiorowej osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich bliskim. Szczególnym wsparciem otaczamy placówki medyczne i rehabilitacyjne, specjalizujące się w usługach na rzecz ofiar wypadków. Prowadzimy także działalność edukacyjną mającą na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrost świadomości prawnej.

POMOC MEDYCZNA OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH

pomoc poszkodowanym w wypadkach
 • wstępnie analizujemy możliwy plan leczenia,
 • pomagamy znaleźć odpowiedniego specjalistę lub placówkę medyczną w Polsce,
 • pomagamy w organizacji konsultacji medycznych u wybranego specjalisty.

Przeczytaj więcej o leczeniu po wypadku.

REHABILITACJA PO WYPADKU

rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym
 • wstępnie analizujemy możliwy plan rehabilitacji,
 • pomagamy znaleźć odpowiedniego specjalistę lub ośrodek rehabilitacyjny w Polsce,
 • pomagamy w organizacji wizyt u wybranego specjalisty,
 • pomagamy w kwestiach formalnych, związanych z rehabilitacją w wybranym ośrodku.

Przeczytaj więcej o rehabilitacji po wypadku.

POMOC PRAWNA OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH

pomoc poszkodowanym w wypadkach
 • wstępnie analizujemy dokumentację pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń w zakresie szkód na osobie,
 • udzielamy porad prawnych bliskim osób, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach przy pracy,
 • udzielamy informacji o świadczeniach z tytułu obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń przysługujących poszkodowanym w wypadku,
 • udzielamy informacji dotyczących ulg i uprawnień przysługujących osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przeczytaj więcej o pomocy prawnej dla ofiar wypadku.

POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH I ICH RODZIN

pomoc poszkodowanym w wypadkach
 • pomagamy w organizacji indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla poszkodowanych i ich bliskich,
 • organizujemy spotkania grup wsparcia.

Przeczytaj więcej o pomocy psychologicznej dla ofiar wypadku.