Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rehabilis z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 67 o numerach identyfikacyjnych NIP: 643-177-05-10 oraz REGON: 380-521-859, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000736660. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Fundacja REHABILIS, ul. Wróblewskiego 67, 41-106 Siemianowice Śląskie; lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: biuro@fundacjarehabilis.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie Państwa zgłoszenia o woli udzielenia pomocy Fundacji w ramach wolontariatu i skontaktowanie się z Państwem w tej sprawie. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – również informowanie Państwa o bieżącej działalności Fundacji i związanych z nią potrzebach (newsletter).
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. By wycofać zgodę, wystarczy napisać e-mail w tej sprawie na adres: biuro@fundacjarehabilis.pl lub skorzystać z linku w newsletterze, jeśli są Państwo jego subskrybentem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia zgłoszenia o udzieleniu pomocy Fundacji jako wolontariusz, kontaktu z Państwem w tej sprawie.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zgłoszenia o udzieleniu pomocy Fundacji jako wolontariusz oraz kontaktu z Państwem w tej sprawie nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania przez Państwa zgłoszenia. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na informowanie Państwa o bieżącej działalności Fundacji i związanych z nią potrzebach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację do momentu wycofania zgody.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty zapewniające obsługę informatyczną, księgową i prawną Administratora oraz w sytuacjach prawem przewidzianych właściwe organy publiczne.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w punkcie 1.

10. Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą poddane profilowaniu.

11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).