Nasi Darczyńcy

Zdrowia nie da się przeliczyć na pieniądze. Jednak wysokie koszty leczenia i rehabilitacji zwykle przekraczają możliwości finansowe osób po wypadkach. Tymczasem tylko kompleksowa, wysoko specjalistyczna pomoc udzielona w jak najkrótszym czasie od odniesienia urazu daje szanse na powrót do sprawności.

Fundacja chce objąć opieką osoby, które z przyczyn finansowych mają ograniczony dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych. Możesz nam w tym pomóc, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto.

Chętnie przyjmiemy także pomoc rzeczową w postaci wyrobów medycznych, w tym szczególnie środków zaopatrzenia ortopedycznego.     

Twoja złotówka ma większe znaczenie niż myślisz! Spożytkujmy ją razem, by przywrócić sprawność ofiarom wypadków.

Formularz kontaktowy

Zanim wypełnisz formularz, prosimy – zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony Twoich danych osobowych.