Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Prawo osoby niepełnosprawnej do dodatkowego urlopu

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Fundacja Rehabilis

Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej – co mówią przepisy?

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

(art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Jak rozumieć przepis?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obejmują takie same zasady, jak urlop wypoczynkowy określony w Kodeksie pracy. Możesz więc przeznaczyć go na dowolny cel (niekoniecznie na rehabilitację). Możesz go podzielić, możesz też wykorzystać go w następnym roku.

Ustawodawca wprowadził natomiast jedno istotne ograniczenie. Na mocy innego przepisu masz prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Łącznie zwolnienie na turnus i urlop dodatkowy nie mogą przekroczyć 21 dni w jednym roku. Jeśli więc pojedziesz na turnus na całe 21 dni, urlop dodatkowy urlop nie będzie Ci przysługiwał. Nie przechodzi on wówczas także na kolejny rok.

Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje Ci po przepracowanym roku po dniu orzeczenia o niepełnosprawności, czyli po dacie wydania orzeczenia. Jeśli Twoje orzeczenie wydano z datą 7 maja 2017 roku, prawo do dodatkowego urlopu przysługuje Ci od 8 maja 2018 roku. Oczywiście Twój pracodawca musi wiedzieć o orzeczeniu. Nie musisz jednak przedstawiać mu żadnych specjalnych wniosków czy próśb o urlop. Wnioski urlopowe na urlop dodatkowy wypisujesz tak, jak na zwykły urlop wypoczynkowy.

Przy czym istotny jest tutaj fakt, czy miałeś umowę o pracę, a nie to, czy rzeczywiście pracowałeś. Nawet jeśli przez ten czas pozostawałeś na zwolnieniu lekarskim, nabywasz prawo do urlopu zgodnie ze stażem pracy. Jeśli jednak po uzyskaniu orzeczenia przez kilka lat nie byłeś nigdzie zatrudniony, u nowego pracodawcy musisz spędzić rok, zanim nabędziesz prawo do dodatkowego urlopu. Również jeśli byłeś zatrudniony, ale przez rok byłeś na urlopie zdrowotnym lub bezpłatnym – musisz przepracować pełen rok, by nabyć prawo do urlopu dodatkowego.

A co w przypadku, gdy pracodawca rozwiąże z Tobą umowę o pracę? Czasem nie będziesz mógł w tej sytuacji wykorzystać w całości urlopu wypoczynkowego zwykłego i dodatkowego. Za każdy utracony w ten sposób dzień należy Ci się ekwiwalent w pieniądzu.

Pamiętaj, że w niektórych zawodach dodatkowy urlop nie przysługuje. Chodzi o sytuacje, w których na mocy innych ustaw masz prawo do urlopu dłuższego niż wymiar określony w Kodeksie pracy. Przypominamy, że „zwykły” kodeksowy urlop to20 lub 26 dni roboczych w zależności od stażu pracy. Ale jeśli jesteś na przykład nauczycielem, Twój wymiar urlopu wynosi aż 56 dni kalendarzowych, co daje około 40 dni roboczych. Znacznie więc przekracza wymiar urlopu zwykłego, a nawet sumy dni urlopu zwykłego i dodatkowego. W tej sytuacji nie masz prawa do urlopu dodatkowego.

Jak to wygląda w praktyce?

U obecnego pracodawcy masz 8-letni staż pracy. Po wypadku samochodowym spędziłeś miesiąc w szpitalu, potem rehabilitowałeś się przez 7 miesięcy. Masz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym,wydane 3 grudnia 2017 roku. Prawo do dodatkowego urlopu w pełnym wymiarze 10dni przysługuje Ci od 4 grudnia 2018 roku. Nie chcesz jednak skorzystać z urlopu dodatkowego w grudniu. Przenosisz więc urlop na 2019 rok. W 2019 roku planujesz także udział w turnusie rehabilitacyjnym. Masz skierowanie na 14 dni.

Ile łącznie przysługuje Ci dni wolnych w 2019roku? Urlop wypoczynkowy w Twoim przypadku to 26 dni. Do tego doliczasz 10 dni urlopu dodatkowego za 2018 roku oraz 14 dni zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny. Ponieważ łączny wymiar zwolnienia na turnus rehabilitacyjny i urlop dodatkowy nie może przekroczyć 21 dni, z dodatkowego urlopu za 2019 rok przysługuje Ci jedynie 7 dni. W sumie masz do dyspozycji 57 dni roboczych.