Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Rehabilitacja po wypadku

Rehabilitacja powszechnie utożsamiana jest z ćwiczeniami poprawiającymi sprawność fizyczną. Tak naprawdę jest to złożony proces medyczno-psychologiczno-społeczny. Ma na celu przywrócenie roli i funkcji w społeczeństwie, które zostały zakłócone bądź utracone w wyniku wypadku.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje rehabilitację jako „zestaw środków wspierających jednostki, które doświadczają lub u których prawdopodobne jest wystąpienie niepełnosprawności, w celu osiągnięcia i zapewnienia optymalnego funkcjonowania w interakcji z ich środowiskiem”. Więcej o rehabilitacji możesz przeczytać Światowym Raporcie o Niepełnosprawności:

oryginał w jęz. angielskim przygotowany przez WHO [pdf]

tłumaczenie na jęz. polski zapewnione przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [pdf]

rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym

Tam, gdzie to możliwe, rehabilitanci dążą do przywrócenia pełnej sprawności i pełnego zdrowia osobie poszkodowanej. Czasem jednak jest to niemożliwe. Wówczas skupiają się na pomocy w wytworzeniu takich mechanizmów kompensacyjnych, które zastąpią utracone funkcje organizmu. Często w parze idzie pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym, zlikwidowaniu barier architektonicznych czy modyfikacji dotychczasowych pasji bądź znalezieniu nowych. Dzięki tym działaniom poszkodowany w wypadku może wrócić do pracy zawodowej, uprawiania sportu, aktywności społecznej oraz utrzymać jakość swojego życia.    

Rehabilitacja po wypadku zawsze wymaga współdziałania rehabilitanta i osoby poszkodowanej. Nawet jeśli współdziałanie ze strony ofiary wypadku miałoby ograniczyć się jedynie do siły woli i chęci powrotu do zdrowia. To wspólny wysiłek i wspólny sukces.

Najczęstsze pytania, które nam zadajecie

Kiedy rozpocząć rehabilitację po wypadku?

Tak szybko, jak to możliwe. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji jest jednym z czynników jej powodzenia (przeczytasz o tym niżej). Dokładny moment określą Twój lekarz oraz rehabilitant.

Kto może wystawić mi skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na rehabilitację może wystawić każdy lekarz – podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych bądź poradni specjalistycznych, a także lekarze w trakcie specjalizacji z dziedzin medycyny zajmujących się leczeniem danego schorzenia.

By skierowanie zachowało swoją ważność pamiętaj, żeby zarejestrować je w poradni rehabilitacyjnej nie później niż 30 dni od daty wystawienia.

Jak mogę się rehabilitować po wypadku?

W zależności od rodzaju urazu oraz ogólnego stanu zdrowia możesz skorzystać z rehabilitacji stacjonarnej (pobyt całodobowy), rehabilitacji w ośrodku lub oddziale dziennym (całodzienne zabiegi, ćwiczenia i konsultacje) , rehabilitacji ambulatoryjnej (w ośrodku spędzasz jedynie czas niezbędny dla przeprowadzenia dane zabiegu czy ćwiczenia) lub rehabilitacji domowej (kiedy to rehabilitant przyjeżdża do Ciebie).

Tradycyjnie wyróżniamy następujące rodzaje rehabilitacji:

  • medyczna (a w jej ramach m.in. fizykoterapia, kinezyterapia, krioterapia, elektroterapia, masaże lecznicze),
  • psychologiczna (neuropsychologiczna)
  • społeczna.

Warto jednak zwrócić uwagę na te ośrodki rehabilitacyjne, które wdrażają innowacyjne metody, często wymykające się dotychczasowym klasyfikacjom. Ośrodki te mają własne zaplecze naukowe bądź ściśle współpracują z uczelniami. Być może w ich ofercie znajdziesz rozwiązanie dla swojego problemu.

Jak długo mogę się rehabilitować?

Liczba zabiegów jest limitowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak naprawdę jednak to lekarz lub rehabilitant powinien określić, jak długiej i intensywnej rehabilitacji potrzebujesz. Jeśli liczba zabiegów przekroczy liczbę refundowaną z NFZ, a Twój uraz powstał w wyniku wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy – masz prawo do kontynuacji leczenia na koszt sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela pracodawcy.

rehabilitacja po wypadku

Formularz kontaktowy

Miałeś wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy? Odniosłeś urazy wymagające rehabilitacji? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Zanim wypełnisz formularz, prosimy – zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.