Warning: array_filter() expects at most 2 parameters, 3 given in /home/funreh/domains/fundacjarehabilis.pl/public_html/wp-content/themes/reykjavik/library/includes/classes/class-css-variables.php on line 78

Zwolnienie od pracy na badania

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Fundacja Rehabilis

Czy osoba niepełnosprawna może zwolnić się od pracy na badania?

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

(art. 20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Jak stosować przepisy?

Ustawodawca nie precyzuje, ile razy i na jak długo możesz zwalniać się z pracy w celu badań, zabiegów czy zakupu lub naprawy sprzętu ortopedycznego. Nie określa również, w jaki sposób należy dokumentować powody nieobecności.  

Wskazuje jednak na ważną rzecz – czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Jeśli więc pracujesz od 8.00 do 15.00, a Twój lekarz lub rehabilitant przyjmują pacjentów do godziny 18.00, to nie masz podstaw, by skorzystać ze zwolnienia. W praktyce więc konieczność zwalniania się z pracy nie będzie tak częsta, jakby mogło się to wydawać.

Mimo że przepisy nie zawierają żadnych konkretnych wskazówek, przyjmuje się, że pracodawca ma prawo żądać od Ciebie udokumentowania przyczyn nieobecności. Zasady, na jakich będzie się to odbywać, określa pracodawca.  

Godzin, w których zwolniłeś się z pracy, nie musisz odpracowywać. Wynagrodzenie za ten czas zostanie obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.